چقدر نزديکم بهت امشب شايد 12 متر شايدم کمتر فاصله هست از جايي که تو خوابيدي با جايي که من 

دراز کشيدم و بهت فکر ميکنم!
فردا ميري يه مرحله بيشتر دور ميشي يه مرحله ايي که ديگه زنت ميکنه ديگه نامزدي هم تموم شد ميشي 

زنش البته بوديا ولي خوب زن نشده بودي اونم شايد
چقدر نزديکيم ثريا
من زن دارم الان تو شوهر تو به اون ميگي دنيامي و من به زنم تو با اون هم آغوشي از ته دلت من با نامزدم
ميدوني يه چيزي فهميدم دل ته نداره چون يه وقتي تو رو از ته دل دوس داشتم ولي الان کس ديگه ايي 

دنيا رو ببين فردا تو وايه هميشه ميري نه دل تنگم نه حالم بده نه نفسم ميگيره به قول شاعر خوبم

 ولي باز تو باور نکن
چه آرزوها داشتم براي دوتامون نشد ولي سعي ميکنم واسه زنم همشونو برآورده کنم چون شوهر تو همين

 کارو واسه ي تو خواهد کرد
ثريا دلم باز به تاپ تاپ افتاد باز ولي زنت شدنت مبارک
برو 
سفر بخير نامهربون

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ساعت 1:25  توسط سیامک | 

 

چقد پالتوی ابی بهت میاد:(

 

Dede gine yüz aydır
Kaşlar keman yüzaydır
Vallah hergün gördüğüm yarı
Görmemişem yüzaydir

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ساعت 16:1  توسط سیامک | 
هر روز یه حرف تازه...

میشنوم ناراحت میشم باور میکنی باز بعد این مدت 

خودت چی فک میکنی هنوز فک میکنی بردی...؟

راستی تسلیت میگم.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ساعت 22:3  توسط سیامک | 

Allahım neydi günahım

خدای من چی بود گناه من

Günahım neydi Allahım

گناه من چی بود خدای من

Dualarımda yalvarmıştım

در دعاهایم التماس کرده بودم

Onla olmaktı isyanım

شورش من بخاطر با اون بودن بود

Can yoldaşım arkadaşım

دوست خیلی صمیمی من . رفیق من

Kaderimdi sen yazmıştın

تقدیرم بود و تو نوشته بودی

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

Bitti dünyam ziyan oldum ziyan

دنیا تموم شد و زندگیم بیهوده شد بیهوده

Ah bir anlasam nerede nerede nerede

آه اگه میفهمیدم ، کجا کجا کجا

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

nerede nerede nerede

کجا کجا کجا

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

Allah’ım

خدای من

Allahım neydi günahım

خدای من چی بود گناه من

Günahım neydi Allahım

گناه من چی بود خدای من

Dualarımda yalvarmıştım

در دعاهایم التماس کرده بودم

Onla olmaktı isyanım

شورش من بخاطر با اون بودن بود

Can yoldaşım arkadaşım

دوست خیلی صمیمی من . رفیق من

Kaderimdi sen yazmıştın

تقدیرم بود و تو نوشته بودی

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

Bitti dünyam ziyan oldum ziyan

دنیا تموم شد و زندگیم بیهوده شد بیهوده

Ah bir anlasam nerede nerede nerede

آه اگه میفهمیدم ، کجا کجا کجا

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

nerede nerede nerede

کجا کجا کجا

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

Mumlar yakmıştım yalvarmıştım

شمع ها روشن کرده بودم . التماس کرده بودم

Sen yazmıştın olabilirdi

می تونست باشه چون تو نوشته بودی

Olabilirdi olabilirdi olabilirdi

می تونست باشه ، می تونست باشه ، می تونست باشه

Sevgi yeterdi sen kaldırdın

رفاقت کافی بود اما تو گرفتیش

Allah’ım

خدای من

Ben nerde yanlış yaptım

من کجا اشتباه کردم

Allah’ım

خدای من

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ساعت 21:58  توسط سیامک | 

 

ﺑﺎﺧﺪﯾﻢ ﺩﺍﻟﯿﺴﯿﺠﺎ ﯾﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ
 

 ﺑﯿﺮ ﯾﻮﻟﺪﺍ ﺩﺋﺪﯾﻢ ﺑﺎﺧﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﺑﺎﺧﺪﯼ ﻗﺎﭘﯿﺪﺍﻥ ﮔﺌﭽﻨﺪﻩ ﮔﻮﻟﺪﻭ

 ﺑﯿﻠﻤﯿﺮﺩﯼ ﺍﻭﺭﻩﮎ ﺍﻭﻣﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﺑﺎﻏﻼﻧﺪﯼ ﺩﯾﻠﯿﻢ ﺍﻭﺭﻩﮐﺪﻥ ﺁﻣﻤﺎ...

 ﺁﺯ ﻗﺎﻟﺪﯼ ﭼﺌﮑﻢ ﻫﺎﻭﺍﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﮔﺌﺘﻤﻪ ، ﮔﺌﺪﯾﺴﻦ ؟ ﯾﺎﻭﺍﺵ ﯾﺎﻭﺍﺵ ﮔﺌﺖ

 ﺟﺎﻧﯿﻢ ﺑﯿﻠﯿﺴﻦ ﭼﯿﺨﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﺩﻭﻧﺪﺭ ﮔﺆﺯﻭﻧﻮ ، ﺧﻮﻣﺎﺭ ﺧﻮﻣﺎﺭ ﺑﺎﺥ

 ﻗﻮﯾﻤﺎ ﻣﻨﯽ ﺩﻩ ، ﺧﻮﻣﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﺳﻦ ﺳﯿﺰﻟﯿﮕﻪ ﺩﺅﺯﻣﻪﮔﯿﻢ ﭼﺘﯿﻨﺪﯼ

 ﮔﻞ ﺟﺎﻧﯿﻤﯽ ﺁﻝ ﻗﻮﺗﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﺳﻨﺪﻥ ﺳﻮﺭﺍ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺌﯿﻠﯿﺮﻡ ﻣﻦ

 ﺁﻝ ﻋﺸﻘﯿﻨﯽ ﺩﻩ ﺁﭘﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﻣﻬﺮ ﺍﯾﻠﻪ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺍﺋﯿﻠﻪ ﺑﻠﮑﻪ

 ﮔﻮﻝ ﺑﯿﺘﺴﯿﻦ ﺍﻭﺭﻩﮐﺪﻩ ، ﻗﺎﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﻣﻦ ﮔﺆﺭ ﻧﻪ ﺩﺋﯿﯿﺮﺩﯾﻢ ﺍﺅﺯ ﺍﺅﺯﻣﻠﻦ

 ﻗﻮﻝ ﺑﻮﯾﻨﻮﻣﺎ ﺑﯿﺮ ﺳﺎﻻﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ

 ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﻭﺭﻩﮎ ﺑﻮﻟﻮﺩ ﮐﯿﻤﯿﻦ ﺩﯾﺮ

 ﮔﺆﺭﺩﻭﮐﺠﻪ ﺳﻨﯽ ﺩﻭﻻﺭ ﮔﺌﺪﻧﺪﻩ
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ساعت 15:32  توسط سیامک | 

قربونت بشم خدا که


ایقدبزرگو مهربونی


و بنده هاتو درک میکنی


و خوشحالشون میکنی 


فدات :)

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ساعت 12:35  توسط سیامک | 

Ellerimle büyüttüğüm solarken dirilttiğim

با دستان خودم بزرگش کرده بودم پژمردگیاشو گرفته بودم

Çiçeğimi kopardın sen ellere verdin

گلمو کندی دادی به دیگران

Çiçeğimi kopardın sen ellere verdin

گلمو کندی دادی به دیگران

Dağlar dağlar

کوه هااااااااااااا

Kurban olam yol ver geçem

قربانتان راه رفتن بدید

Sevdiğimi son bir olsun yakından görem

تا معشوقمو برا بار آخرین هم که شده از نزدیک ببینم

Dağlar dağlar

کوه هااااااا

Kurban olam yol ver geçem

قربانتان راه رفتن بدید

Sevdiğimi son bir olsun yakından görem

تا معشوقمو برا بار آخرین هم که شده از نزدیک ببینم

Kuşlar ötmez güller soldu

پرنده ها آواز نمیخونند گلها پژمرد

Yüce dağlar duman oldu

کوهای بلند پر طوفان شدن

Belli ki gittiğin yerden kara haber var

معلومه که از جایی که رفتی خبر بدی هست

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaağlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar daaaaaaaaaaaaaaaaaaaağlaaaaaaaaaaaaaaaar

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ساعت 21:6  توسط سیامک | 
Kursundan beterdi o son sözleri
از زخم گلوله بدتر بود حرفهای آخرش

Nasil gitti hala aklim almiyor
چه جوری رفت تا به حالا نتونستم بفهمم

Anlatmak imkansiz cektiklerimi
چیزایی که کشیدمو گفتنش امکان ناپذیره


Bu benim delice ilk tutulusum

این اولین دیونه عاشق شدنم

Bu benim sirtimdan ilk vurulusum

این اولین خنجر از پشت خوردنم

Öyle bir tuzaga düsmüsümki sorma

به دامی افتادم که نپرس

Bu kara beladan yok kurtulusum

از این بلای سیاه خلاصی ندارم


Vurulmus gibiyim ey ey canim yaniyor

مثل زخم گلوله خورده هام جسمم میسوزد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ساعت 21:59  توسط سیامک | 

Düzeni bozuk kurulmuş dünyanın
ردیف کننده ی دنیا اشتباه گذاشته شده
İnsanlık ölmüş meydan eşkiyanın
انسانیت مرده میدان مال نامرداست
İçimde tükenen son bir duğanın
واسه دعایه آخری که درونم از بین میره
Gözümün gördüğüne kahroluyorum
کفر گو شده ام واسه چیزایی که چشمام میبینه 

Yoruldum artık dostlardan yana
خیلی خسته ام از دوستان
Yoruldum artık ellerden yana
خیلی خسته ام از دیگران
Yoruldum artık dillerden yana
خیلی خسته ام از زبون مردم
Aldığım nefese kahroluoyrum
کفرگو شدم واسه نفسی که میکشم

Yeter mi gücüm şu koca aleme
زورم به این جهان بزرگ میرسه؟
Hangi derde yansın gönül sen söyle
به کدامین درد بسوزم تو بگو
Yaradan rabbim merhametin nerde
آفریننده ام مهربان مهربانیت کجاست
Yaşayan bedene kahroluyorum
کفر گوی بدن زنده ام شدم
 
Gözümün gördüğüne kahroluyorum

کفر گو شده ام واسه چیزایی که چشمام میبینه 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ساعت 22:32  توسط سیامک | 

Bir güzel sevmiştim,yanağı gamze

خوشگلی پسندیده بودم با گونه ایی سرخاب دار

Benziyordu gülüşleri saz ile söze

خنده هاش شبیه شهر و ساز

Aldılar elimden,kaderle felek

از دستم گرفتنش فلک و روزگار

Ayırdılar sevenleri kıydılar bize

رحم نکردن به ای عاشقا و جدامون کردن

Öldürseler beni,sevdamız ölmez

اگه هم بکشن منو عشقمون نمیمیره

Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez Sensiz yaşayamam,haberin var mı

حد دوست داشتنم تو رو کسی نمیتونه بفهمه بی تو نمیتونم زنده باشم خبر داری؟

Adını kalbime yazdım,kader silemez

اسمتو رو قلبم نوشتم روزگارم نمیتونه پاکش کنه

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ساعت 20:1  توسط سیامک | 

اندوه تو شد وارد کاشانه‌ام امشب

مهمان عزیز آمده در خانه‌ام امشب

صد شکر خدا را که نشسته‌ست به شادی

گنج غمت اندر دل ویرانه‌ام امشب

من از نگه شمع رخت دیده نورزم

تا پاک نسوزد پر پروانه‌ام امشب

بگشا لب افسونگرت ای شوخ پری چهر

تا شیخ بداند ز چه افسانه‌ام امشب

ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد

ای بی‌خبر از گریه مستانه‌ام امشب

یک جرعهٔ تو مست کند هر دو جهان را

چیزی که لبت ریخت به پیمانه‌ام امشب

شاید که شکارم شود آن مرغ بهشتی

گاهی شکن دام و گهی دانه‌ام امشب

تا بر سر من بگذرد آن یار قدیمی

خاک قدم محرم و بیگانه‌ام امشب

امید که بر خیل غمش دست بیاید

آه سحر و طاقت هر دانه‌ام امشب

از من بگریزید که می‌خورده‌ام امشب

با من منشینید که دیوانه‌ام امشب

بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی

گر جان نرود در پی جانانه‌ام امشب

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ساعت 21:51  توسط سیامک | 

SayıLı gün çabuk geçer geçerdi nasıL oLsa

روزها هر جور شده سریع رد میشه

Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa

 گفته بودی حتما زود برمیگردم

AyLar geçti senden bir haber aLamadım

ماهها گذشتو از تو خبری نشد

Unut dedim kaLbime oLmadı unutamadım

به قلبم گفتم فراموشش کن اما نشد نتونستم

Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor

مثل گذشته شیرین نیس و آشتی وآرامشی نمونده

Sevdiğim sokakLar tanıdık geLmiyor

خیابان های دوس داشتنیم دیگه آشنا نمیان!

Bende buraLardan giderim eğer sen yoksan

منم از ایجا ها میرم اگه تو نباشی

Ne arar ne hatıLarım öyLe oLsun istiyorsan

نه زنگ میزنم نه یادت می افتم اگه ایجوری میخوای

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ساعت 0:24  توسط سیامک | 
"من آغلادیم"

یارین بویون قوجاقلادیم یار آغلادی من آغلادیم

ییغیشدی قونشولار بوتون جار آغلادی من آغلادیم

ایله کی اسدی بیر خزان سارالدی گولریم منیم

خبر چاتینجا بلبوله خار آغلادی من آغلادیم

او باشی قارلی داغلارا دانیشدیم آیریلیق سوزون

بیر آه چکیب باشینداکی قار آغلادی من آغلادیم

طاریم دا نار آغاشلاری منی گوروب دانیشدیلار

بویومی زیتون اوخشادی نار آغلادی من آغلادیم

اورک سوزون دیدیم تارا سیم لر اولدی پارا پارا

یاواش یاواش سیزیلادی تار آغلادی من آغلادیم

دیدیم که حق منیمکیدی باشیمی چکدیلر دارا

طناب کسنده بوینومی دار آغلادی من آغلادیم

جعفری ام بویوم بالا غم سینمده قالا قالا

یار جانیمی آلا آلا یار آغلادی من آغلادیم

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ساعت 16:19  توسط سیامک | 
senzi halim soranmı var
yaralarımı saran varmı
e dön gel seni tutanmı var
hasretin cana yetti yar
senzi halim soranmı var
yaralarımı saran varmı
e dön gel seni tutanmı var
hasretin cana yetti yar
attığım adımda izin var
baktıgım aynada yüzün var
e bu canımda gözün var
nerdesin caney
yüreğimde sızın var
hayatımda izin var
nerdesin caney eyy
cigerim yaney eyy
attığım adımda izin var
baktıgım aynada yüzün var
e bu canımda gözün var
nerdesin caney
yüreğimde sızın var
hayatımda izin var
nerdesin caney eyyy
cigerim yaney ey
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ساعت 16:41  توسط سیامک | 

بیلورم آغلاماقیلان گئجه گوندوز سن اَیاقسان

یات گوزوم یات بو گئجه بیر دورو رؤیایه قوناقسان

دونن آخشام چاغی یئللر آپاریپلار سنون عشقون

اوجا یارین او گوزل خاطیرینه ایندی قوجاقسان

یاتگیلان پنجره دن آی ایشیقی کیپریگون اؤپسون

ایندی کی آی پاراسیندان نئچه ایل لَردی اوزاقسان

سپدیگون سو قوروماز ؛ آغلاماسون بیر نئچه گوندَه

چؤخ زاماندیر ؛ کوچه لرده ؛ گوزي آغلار اوتوراقسان

گئچیب ایل لَر ؛ تؤرَه نیر دوپ دوری سو گؤز بولاقوندان

قوری کؤیشندَه آخان زمزمه لی ؛ گوجلی بولاقسان

قؤیگیلان سئللرون آشسین ؛ قوری صحرالره داشسین

اوزاق اؤلسوندا دنیزدن ؛ یئنه دریایه دایاقسان

قیرمیزی رنگووه باخدیقجا شافاق یادیما دوشدی

بیلمورم؟! شاید عزیزیم بیر آخار قانه بؤیاقسان

سنی بیر آق چیچگیلن یازا تاپشیردیم ؛ عزیزیم

نه اولوب ؟ غؤنچالی بیر لاله گوله ایندی بوداقسان

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ساعت 16:13  توسط سیامک | 

Nasıl kıydılar bir cana
Yok mu kanun
yok mu bi ceza
Adalet bu ne bu dünya

Vay vicdansızlar vay
Allah'tan korkmazlar
Kaderimle oynayanlar
İflah olmazlar

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ساعت 22:12  توسط سیامک | 

Ağlıyorsam bakma ağladığıma
Ben aslında sensiz bir ölüyüm
Yasıyorsam bakma yasadığıma
Sen ellerin yari oldun neyleyim
ah evvelden bilseydim bu canimi verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim

Haram
Bundan sonra seni sevmek
Haram
Bundan sonra seni görmek
Haram
Senden sonra senle olmak
Haram
Senle olan her şey bana
HARAM

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ساعت 10:42  توسط سیامک | 
مبارک باشه

خوشبخت شی.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ساعت 18:33  توسط سیامک | 

Özlerim ben seni seninle bile
Vuslat mı hasret mi adını sen koy
Aşkınla yakıp da düşürdün dile
Sevgi mi nefret mi adını sen koy

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda
Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda
Öyle yer etmiştin kalp otağımda
Sıla mı gurbet mi adını sen koy adını sen koy

Aşkın ateşi yakar kavurur
Rüzgarın oğlusun aşkla savur
Bağır delersin bakınca durur
Nazar mı hiddet mi adını sen koy

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ساعت 21:9  توسط سیامک | 
Yar,deyince kalem elden düşüyor 
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor 
Lambada titreyen alev üşüyor 
Aşk kağıda yazılmıyor mihriban 
  
Önce naz sonra söz ve sonra hile 
Sevilen seveni düşürür dile 
Seneler asırlar değişse bile 
Eski töre bozulmuyor mihriban 
  
Tabiplerde ilaç yoktur yarama 
Aşk değince ötesini arama 
Her nesnenin bir bitimi var ama 
Aşka hudut cizilmiyor mihriban 
  
Boşa bağlanmış bülbül gülüne 
Kar koysan köz olur aşkın külüne 
Şaştım karabahtım tahammülüne 
Taşa çalsam ezilmiyor mihriban 
  
Tarife sığmıyor aşkın anlamı 
Ancak çeken bilir bu derdi gamı 
Bir kördüğüm baştan sona tamamı 
Çözemedim çözülmüyor mihriban
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ساعت 0:15  توسط سیامک | 

yakh zadam namard...!

Uuuuf ajab sard bud abi ke ru dastam rikhti namard in bud hagam vagen in bud?

delam sukht az sardish

Chand ruz kolan nemidunam dorobaram chi be chiye mango mabhut daram be karet fek mikonam javabi peida nakardam hata khodamo gul bezanam begam na hatman manzuresh in bude

Yade gozashtamun oftadam un ruz ke vase khatere man daiyto avorde budi ke tu rahe madrase mozahemet mishod man unruzam dashtam agabetun miyumadam unruzam ekhtiyaro be khodet dade budam bazam hage entekhab dashti khodet unaro az khodet dur kardi khodet baz mano entekhab kardi...

Na nemishe nemitunam benvisam nemidunam chera hanuz dastam govat nadaran bashe vase baed shab khosh.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ساعت 1:45  توسط سیامک | 

Yorgunum özlemekten hayalini
Ağlarım gözlerimde yaşlar seli
Bir seni unutmadım yıllardır
Birde ben ağlarken gittiğini

Dayanamam inan dayanamam buna
Unutamam bir an, dokunamam sana
Harcanırım uğruna aldırmadan zamana
Diyemem dilim varmaz diyemem elveda

Yalnızım taşıyamam sensizliği
Ağlatır gecelerin sessizliği
Bir seni unutmadım yıllardır
Birde ben ağlarken gittiğini...

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ساعت 12:8  توسط سیامک | 

basi duman pare pare
yol ver daglar yol ver bana
gonlum gitmek ister yare
yol ver daglar yol ver bana

omrumun uzun yolu
cekip gitsem yare dogru
gozlerim yas dolu dolu
yol ver daglar yol ver bana

asik olmak benim karim
cok aradim nazli yarim
dudu dilim sitem karim
yol ver daglar yol ver bana

karli dagarda esmedim
ben o yare hic kusmedim
daha umudumu kesmedim
yol ver daglar yol ver bana

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ساعت 11:49  توسط سیامک | 

Karadır Şu Bahtım Kara
Sözüm Kar Etmiyor Yare

duŞurdu beni aho zara

eyvahhhhhhh

eyvah

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ساعت 10:38  توسط سیامک | 

Ben Küçük Törenlerin Adamı Olmadım Hiç
Allahını Çektim Acının En Küçük Yaşını Bilirim
Şimdi Bir Heykel Gibi Dimdik
Yarın Ne Olur Bilinmez
Üç Günlük Dünyada Herşeyim Oldun
Aslında Hiçbişeyimsin
Hoşçakal
Kapatamadık Maziden Kalan Yaraları
Yeni Renkler Yaratamadık Dünyanın Kirinden
Bu Şiir Sanadır
Bir Daha Asla, Bir Daha Asla Göremeyeceğin Birinden

Bundan Böyle Hasret Olsun
Hayatta En Güzel Düşün
Benle Yaşadıklarını Unut
Yaşamadıklarını Düşün 
Oooooff
Bundan Böyle Hasret Olsun
Hayatta En Güzel Düşün
Benle Yaşadıklarını Unut
Yaşamadıklarını Düşün...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ساعت 10:0  توسط سیامک | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ساعت 9:32  توسط سیامک | 

amadam

Vali...

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ساعت 13:42  توسط سیامک | 

va tamam inam tire khalas!

ali ye esm baraye digaran ye pesar baraye khunvadash ye dadsh baraye khaharesh ke nemidunam dare ya na ye dust baraye to ye morede ezdevaj baraye to ye gaeara baraye ezdevaj ye dehhore shekast marg baraye man ye kabus ye ahh bozorg ye gham ye ...

farda miyam daneshgatun bebinamet beporsam begi begi ke durughe begi ali vujud nadare begi dusam dari begi beram khiyalam rahat bashe begi siamak be fekretam begi eshg abru dare nagi dir shode nagiya ino nagi ama harchi be gheire un

ta farda nemitunam bekhabam behet fek mikonam toham age mituni yadam biyar yekam murur kon miyam omidvaram unja bashi hasti mibinamet migam duset daram migi gesmat shorato dobare migiram dobare miharfim hal mikonim tamaume moshkelato zedegi misazim

montazeram bash miyam

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ساعت 23:48  توسط سیامک | 

salam khubi

Koli ba dadasham va zandadasham harf zadam ye chanta chizo ke albate nemishe goft yad avari chon hamishe tu yadaman dobare avordan jeloye chesham mogeyatam monaseb nist sarbazi naraftam darsam tamum nashode shoghli nadaram ete

Mibini ina hala gable ineke to bale begi hameye inaro jur konam va to begi na tamumeha vase ye ehtemal chegad man bayad mogadame jur konam vali ye omid dadane to vasam hameye in chizaro sahlo rahat mikone vasam piram kardan in hame fekrhaye alaki in hame moshkel ye taraf gesmat goftane to ye taraf yeki dige hast goftane to ye taraf

Khastam az in hame belataklifi nemidunam aslan hata vase ye dagige ham ke shode be man fek mikoni ya migi age bekhad khastegar mifreste ya miyad rudarru mige chi bege az koja bege akhe bege sabr kon mikoni

nemiporsi chegad nemiporsi chera bayad sabr konam aslan javabamo midi

Miduni man kheli zaiyfam na az nazare bagiye az nazare khodam az un kasi ke tu zehname kheili agabam

Nemidunam baz mitunam kamar rast konam

Age bale begi mitunam faramush konam un chizaye dard avari ke azat az atrafiyanet shenidam

eshg be dokhari ke hameye khate germezaye mano rad karde doroste ama raftanesh yani marge hame gozashte va ayandeye puch

İntori minvisam kasi hoseke nakone bekhune age khasti khodet bekhun aheste bekhun chon aheste neveshtam

To mani tamame eshgo dus dashtanhaiy vase man eshgam delam havoto karde unam badjur davatam kon chon ba delam garar gozashtam vagti biyam ke mitunestam biyamn   ro

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ساعت 23:48  توسط سیامک | 
محکوم میکنند و من اصرار میکنم

 

 

آخر تو را اسیر همین دار میکنم

 

 

هی طعنه و کنایه جوابی نمیدهی!

 

 

هر روز با سکوت تو دیدار میکنم

 

 

گاهی مخاطب همه ی شعرهای من

 

 

تنها تویی!تویی!...ولی انکار میکنم

 

 

کی گفته من تورا به خودم هرشبانه روز...

 

 

وابسته دلسپرده....نه! انگار میکنم!!

 

 

گاهی فقط برای خودم...توی لحظه هام...

 

 

گاهی حسود میشوم! اقرار میکنم!

 

 

باشد!دوباره حرف وحدیث نگفته را

 

 

پشت نگاه خسته ام انبار میکنم

 

.

 

.

 

بو برده اند مردم از این حس ولی هنوز

 

 

انکار میکنی و من انکار میکنم!.........

[ مهدیه دهقانی ]

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ساعت 13:39  توسط سیامک |